Pengertian Matan Pengertian matan secara etimologi yaitu tanah yang tinggi dan keras, sedangkan menurut istilah matan adalah sebuah kalimat yang […]