Mad layyin atau lin adalah salah jenis mad yang perlu dipelajari oleh umat Islam ketika ingin sekali mahir dalam membaca […]

Dalam membaca Al-Qur’an, sahabat muslim pastinya harus mengikuti kaidah tajwid. Salah satu kaidah yang sahabat muslim pasti pelajari adalah mad […]

Salah satu hukum bacaan yang perlu sahabat muslim ketahui dan pelajari adalah mengenai mad iwadh. Mad tersebut adalah mad yang […]