Mad layyin atau lin adalah salah jenis mad yang perlu dipelajari oleh umat Islam ketika ingin sekali mahir dalam membaca […]