Ratib Al Attas Beserta Bacaan dan Khasiat Juga Cara Mengamalkannya

Posted on

Ratib Al Attas

Sahabat Muslim, salah satu bacaan wirid yang bernama ratib alattas atau bisa juga disebut ratibul attas ternyata memiliki banyak khasiat. Jika Sahabat Muslim mau mengamalkannya, maka akan ada banyak manfaat yang bisa Sahabat Muslim rasakan. Wirid ini awalnya diciptakan oleh seorang ulama bernama Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Attas.Khasiat Ratib Al- Attas

Dinamakan dengan ratibul attas karena marga Habib Umar adalah Al-Attas. Sama halnya dengan ratib al-haddad yang terkenal, ratibul attas ini juga memiliki khasiat utama memanjangkan usia siapapun yang membacanya. Namun adapula manfaat lainnya yang bisa Sahabat Muslim dapatkan dengan mengamalkan wirid ini, apa sajakah itu?


Bacaan Ratib Al- Attas

Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Attas sang penyusun ratibul attas adalah seorang ulama’ yang mempunyai kekurangan di mana ia tidak bisa melihat. Meski demikian, Habib Umar merupakan sosok ulama yang sangat cerdas sehingga mudah menghafal apapun.

Baca Juga : Bacaan Ratib Al-Haddad Latin

Wirid yang ia susun ini kemudian banyak sekali diamalkan oleh para pengikutnya yang kemudian menjadi populer hingga sekarang. Berikut adalah bacaan ratibul attas :

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Alfatehah ilaa hadlroti  nabbiyi musthofa sayyyidina rosulillahi shollallahu ‘alahi wassalam wa aalihi wa ash ha bihi  wa azwaa jihi wa dzurriyyaatihi wa ahli baytihi wa mau walah.

Khususon ilaa ruhi  Habib Umar bin Abdurrohman Al Athos Shohibirrotib qutbil anfas Wa  Syaih ‘ali  bin ‘Abdullah baaros.

Alfatehah : (Baca Surat Al fatihah)

A’udzubillahis sami il ‘alim minasysyaithonirrojim (Baca 3 Kali)

(Aku berlindung pada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan Syethan yang terkutuk)

Lau angsalna haa dzal qur’aan ‘alaa jabalil laro aitahu khosyiam mutashoddi’am min khosy yatillah watilkal amtsaalu  nadlribuhaa linnaasi la’allakum ya tafakkarun.

(Andaikata Kami turunkan Qur’an ini di atas gunung, niscaya kamu akan melihatnya tunduk dan terpecah-pecah kerena sangat takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia, agar supaya mereka berpikir)

Huwallaahulladzi Laa ilaaha illa huwa ‘aalimul ghoibi wasy syahadah. Huwarrohmaanurrohim

(Dialah Allah, yang tiada Tuhan kecuali Dia. Yang Maha Mengetahui yang samar dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang)

Huwallaahulladzi Laa ilaaha illa huwal malikul qudduusus salaamul mukminul muhaiminul ‘aziizul  jabbaarul mutakabbir.

(Dialah  Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia Raja yang Maha suci,yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, Yang maha Perkasa, Yang maha kuasa. Yang memiliki segala keagungan)

Baca Juga : Cara Mengamalkannya Hizib Sakron

Subhaanallaahi ‘ammaa yusyrikun .Huwallaahul kholiqul baariul mushowwiru lahul asma ul husana. Yusab bihu lahuu maa fissamaa waati wal ardh wahuwal ‘aziizul hakim.

(Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sekutukan. Dialah yang menciptkan,Yang mengadakan, Yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang bagus. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada dilangit dan dibumi, dan Dialah yang Maha Perkasa dan Maha bijaksana.)

A’udzubillahis sami il ‘alim minasysyaithonirrojim (Baca 3 Kali)

(Aku berlindung pada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan Syethan yang terkutuk)

A’udzu bikalimatillaahittammati ming syarrimaakholaq (Baca 3 Kali)

(Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Yang sempurna dari kejelekan sesuatu yang diciptakan.)

Bismillaahilladzi laa yadluru ma’asmihi syaiun fil ardli walaa fissama-I wahuwas samii ‘ul  ‘alim (Baca 3 Kali)

(Dengan nama Allah tidak akan bisa mencelakakan apa-apapun di bumi dan di langit bersama nama-Nya. Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat)

Bismillaahir rohmaanir rohiim walaa haula walaa quwwata illaa billaa hil ‘aliyil ‘adhim (Baca 10 kali)

(Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)

Bismillaahir rohmaanir rohiim (Baca 3 kali)

(Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.)

Bismillaahi tahash shona billahi bismillaahi tawakkalna billlah (Baca 3 kali)

(Dengan nama Allah aku berlindung dengan Allah, Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah).

Bismillaahi amanna billahi wamayyukmimbillahi Laa khaufun ‘alaih (Baca 3 kali)

(Dengan nama Allah aku beriman kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka tiada takut baginya.

Subhaanallahi ‘azzallahi Subhaanallahi jallallh (Baca 3 kali)

(Maha suci Allah, Maha Mulia Allah,Maha suci Allah Maha Agung Allah)

Subhaanallahi wabihmamdihi Subhaanallaahil ‘adhim (Baca 3 kali)

(Maha suci Allah dan memuji kepada-Nya, Maha suci Allah yang Maha Agung)

Subhaanallahi walahamdu lillahi walaa ilaa ha illallahu waallahu akbar (Baca 4 kali )

(Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan Tiada Tuhan kecuali Allah, dan Allah Maha Agung)

Yaa lathifan bikholqihi Yaa ‘aliman bikholqihi Yaa Khobiron bikholqihi  ulthuf binaa Yaa lathif Yaa ‘alim Yaa khobir (Baca 3 kali)

(Wahai yang Maha Pengasih dengan Makhluk-Nya wahai yang mengetahui dengan makhluk-Nya wahai yang maha waspada dengan makhluk-Nya, kasihanilah kami wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Mengetahui wahai yang maha waspada)

Yaa lathiifal lam yazal ulthuf binaa fiimaa nazal innaka lathiful lam tazal ulthuf bina wal muslimin ( Baca 3 Kali)

(Wahai yang Maha Pengasih yang tiada putus, kasihanilah kami dan orang-orang islam)

Laa ilaa ha illallah (Baca 40 kali atau, 80 kali,atau 100 kali)

(Tiada tuhan yang disembah kecuali Allah)

Muhammaadur rosuulullah (Baca 1 kali )

(Muhammad utusan Allah)

Hasbunallahi wani’mal wakil ( Baca 7 kali)

(Yang mencukupi kami adalah Allah dan sebaik-baik zat yang dipasrahi)

Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ‘alaihi wasallim ( Baca 10 kali).

(Wahai Allah berilah rahmat atas Junjungan kami Muhammad, Yaa Allah limpahkan rahmat kepadanya dan sejahtera)

Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad, Yaa Robbi  sholli ‘alaihi wasalim (Baca 1 kali)

(Wahai Allah berilah rahmat atas Junjungan kami Muhammad, Yaa Allah limpahkan rahmat kepadanya dan sejahtera)

Astaghfirullah (Baca 11 kali)

(Aku mohon ampun kepada Allah)

Taa ibuu na Ilallaah ( Baca 3 kali)

(Semoga aku termasuk golongan orang-orang yang bertobat kepada Allah)

Yaa Allah biha Yaa Allah biha  Yaa Allah bihusnil Khotimah (Baca 3 kali)

(Wahai Allah dengan kalimatMu, Wahai Allah dengan kalimatMu,Wahai Allah dengan kebaikan di akhir hayat)

Baca Juga : Khasiat Mengamalan Hizib Ikhfa

Yaa Kariim (Baca 1 kali)

Ghufraanaka Rabbanaa wa ilaikal mashiir, Laa yukallifullahu nafsan Illa wus’ahaa, lahaa maa kasabat wa ‘alaihaa  maktasabat, Robbana  Laa tu –‘aakhidzna  in nasiinaa au akh thoknaa Robbana waala tahmil ‘alaina ishrong kamaa hamaltahu  ‘alal lasdzina ming qoblina Robbana walaa tuhammillnaa maa laa thoqotolanaa bih   Wa’fu ‘annaa waghfir lanaa warhamnaa anta maulaanaa fangsurnaa ‘alal qaumil kaafiriin. (Baca 1 kali)

(Aku mohon ampunan-Mu wahai Tuhan kami, dan kepada-Mu lah tempat kembali. Tiada memaksa Allah kepada seseorang kecuali kadar kemampuanya, baginya apa yang dikerjakan,dan baginya siksa sesuatu dikerjakan/dilakukan Wahai Tuhan kami janganlah Engkau siksa aku bila mana aku lupa atau aku salah. Wahai Tuhan kami janganlah Engkau bebankan pada kami beban yang berat sebagimana Engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami, Wahai Tuhan kami janganlah Engkau pikulkan pada kami, apa yang tak sanggup kami memikulnya, maafkanlah kami dan ampunilah kami dan Rahmatilah kami, Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.)

Baca Juga : Pengertian Hizib Akbar


Dzikir Tauhid

  Afdhaludzdzikri fa’lam annahu…

(Ketahuilah.dzikir yang lebih utama adalah…………

Laa ilaa ha illallah Muhammaadur rosuulullah (Baca 3 kali )

(Tiada tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah)

Laa ilaa ha illallah ( Baca 5 kali)

(Tiada tuhan yang disembah kecuali Allah)

Alahu ( Baca 25 kali)

(Allah)

Laa ilaa ha illallah Muhammaadur rosuulullah (Baca 3 kali )

(Tiada tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah)

Al Fatihah Illa  hadhroti sayyidina Muhammad rosulillah Shollallahu ‘alaihi wasallam. Wa aalihi wa ash ha bihi wa azwajihi wadzurriyyaatihi wa ahlul baitihi  waman walah.

Bi annallaaha yu’lii darajaathim fil jannati wa yangfa’unaa bi asraarihim wayaj’alunaa min hizbihim wayarzuqunaa mahabbatahum wayatawafaanaa ‘alaa millatihim wayahsyurunaa fii zumrathim . ( Al Fatihah). Atsaabakumullah

Al fatihah illa ruhi sayyidinal muhajir illallah Ahmad bin ‘I sa annaqiib wa sayyidnaa alfaqih muqoddam Muhammad bin ‘alii baa ‘Alawii wa ushuulihi wafuruu’ihim Wadzawil huquuqi ‘alaihim ajma’iin.Annallaha yaghfiru lahum wayarhamuhum wayu’lii darajaatihim fil jannati wayanfa’unaa bi asraarihim wa anwaarihim wa’uluumihim wanafakhaatihim fid diini wad dunyaa wal aakhirah (Al Fatihah). Atsaabakumullah.

Al fatihah illa ruhi sayyidinal wa habibiina wabarookatinaa waqud watinaa wa mursyidina Al Habib ‘Umar Bin Abdurrohmann Al Athos Shohibirrotib qutbil angwas wa Syaih ‘Ali Bin Abdullah Baaros, wa ushulihi wafuruu’ihim wadzawil huquuqi ‘alaihim ajmaniin. Tsuma ilaa ruuhi Al Habib Husain Bin Umar Al Athos, wal Habib Abdullah wa Hasan Al Athos wal Habib ‘Ali Bin Hasan Al Athos, maulal masyhadu wa shohibil qirtoos wal Habib ‘Umar Bin ‘Ali Al Athos wal Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Athos wa shohibil ijazah Al Habib Muhammad bin Hadun Bin ‘Umar Al Athos. Wa ushuulihim wa furuu’ihim  wa dzawil huquuqi ‘alaihim ajmain. Annalloha  yaghwiru lahum wayarhahum wayu’lii darojatihim fil janah wayang fa’unaa bi asroorihim wa anwarihim wa’usulihim wanafahaa tihim fiddini wad dunyaa wal aakhirat. Al Fatihah Atsabakumullah.

Al Fatihah illa arwahii jami’il Auliya-i wa syuhadaa-i wash Sholihiin wal ammatirrosyidin min masyariqil ardhi ila maghoribiha, khususon ila arwahi jami’il auliyaa-i tis ‘atu al masyhuri fil Indonesia bi auliyaa-i songo rodhiyallahu ‘anhum Wa ilaa arwahi anaa’ina wa ummahaa tinaa wajadaa dinaa wajadaa tinaa wa ajdaadinaa wa ma syaa yikhina wamu’alliminaa wadzawil khuquqi ‘alaina ajma’in  wa jamii’il mu’miniina wal mu’minat wal muslimina wal muslimat. Annalloha  yaghwiru lahum wayarhahum wayu’lii darojatihim fil janah wayang fa’unaa bi asroorihim wa anwarihim wa’usulihim wanafahaa tihim fiddini wad dunyaa wal aakhirat. Al Fatihah Atsabakumullah.

Al Fatihah bil qobuuli watami kulla suulin wamakmuuli wa shjolaahi syaani dzohiron wa batinan fiddiin waddunya wal akhirooh daafi’atan likulli syarrrin jaalibatan likulli khairin lana wali ahbaa binaa waliwa lidiina wali ‘aulaadinaa wa masyaayihina fiddiini ma’al luthfi wal ‘aafiyah wa ‘alaa niati Annalloha yunaw wirru quluu banaa waqowaa libanaa ma’attuqqo wal huda wal ‘afaf wal mauti ‘alaa dinil ISLAM wal IMAN bila mihnatin walaa imtihanin bihaqqi sayyidi waladi’ adani walikullli niatin sholihatin wa ila hadrotin nabiyyil mustofa Sayyidina Muhammadin Shollallahu ‘alaihi wassalam wa mau walah. Al Fatihah.

Baca Juga : Hizib Maghrobi : Pengertian, Fungsi dan Bacaannya


DO’A

Alhamdu lillahi robbil ‘aalamiin hamday yuwaafii ni’amahuu wayukaafi u maziidah, Ya Robbanaa lakal hamdu kamaa yambaghii lijalaali wajhika wali a’dzimil sul thoonik. Subbaanaka laa nuhsii tsanaa an’alaika anta kamaa atsnaita ‘alaa nafsik, falakal hamdu hatta tardo, walakal hamdu idza rodhiita walakal hamdu ba’dar ridhoo.

Allaahumma sholi wasalim ‘alaa sayyidina Muhammadin fil awwalin

Wa sholi wasalim ‘alaa sayyidina Muhammadin fil aakhirin

Wa sholi wasalim ‘alaa sayyidina Muhammadin fil kulli waqtiwahiim

Wa sholi wasalim ‘alaa sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardho waman ‘alaihaa wa anta khoirul waarisiin.

Allahumma inna nastahfizshuka wanas taudi’uka adyaa nana wa angfusanaa wa ahlana wa auladana a wa amwaa lanaa wa kulla syaiin a’thoi tana.

Allahumaj ‘alnaa wa iyyahum fii ka’nafika wa amaa nika wajiwaa rika wa’iyaa dzika ming kulli syaithonimmariid wajabrin ‘anid wa dzii ‘anid wadzi baghyin, wawing syarri kulli dzi syarrin innaka ‘ala kuli say ing qodiir.

Allahumma jamilnaa bil ‘afiah wassalamah wa haqqiqiana bittaqwa wal istiqomah, wa aidnaa mim mujibaatin nadaamah, fil haal wal mal, innaka samii’uddua’. Wa shollillaahumma bijamalika wajalaa lika ‘alaa sayyidina Muhammadin wa’ala aalihi wa shoh bihi ajmaiin, warzuqnaa kamaalal muta ba’ati lahu zhohiron, bifadhli sub haana robbika robbil ‘izzati ‘amma yashifun, wasalaamun ‘alal mursalin, walhamdu lillahi Robbil ‘aalamiin.


Khasiat Ratib Al- Attas

Ada beberapa khasiat yang bisa dihasilkan dengan istiqomah membaca wirid dari Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Attas ini, di antaranya adalah :


  1. Diberi Umur yang Panjang

Sebuah karunia yang sangat disyukuri oleh semua orang jika diberi umur panjang oleh Allah SWT. Sahabat Muslim yang ingin sekali mendapatkan karunia umur panjang, maka cobalah membaca ratibul attas sebagai wasilah Sahabat Muslim.


  1. Menjaga Rumah Terhindar Dari Musibah

Sahabat Muslim yang ingin menjaga rumah dari segala bahaya yang mengancam seperti pencurian, kebakaran atau sihir dan santet, maka Sahabat Muslim bisa mengamalkan wirid ratibul attas ini. Dengan rutin membaca ratibul attas, maka rumah Sahabat Muslim dan 40 rumah di samping kanan kiri juga akan terlindungi.

Seorang ulama’ bernama As-Syeikh Ali Baras bahkan pernah mengatakan bahwasannya dengan membaca ratibul attas, maka rumah si pembaca dan seisi kampung ibarat dikawal oleh 70 penjaga berkuda.


  1. Diampuni Segala Dosanya

Dalam hidup, baik disengaja maupun tidak, kita semua pasti pernah melakukan sebuah dosa. Sahabat Muslim pastinya juga tidak mengelak kemungkinan tersebut bukan? Entah seberapa besar dosa tersebut, merupakan sebuah kewajiban sebagai hamba-Nya yang beriman untuk memohon pengampunan kepada Allah SWT.

Salah satu permohonan yang bisa Sahabat Muslim panjatkan untuk mendapatkan ampunan atas segala dosa yang pernah Sahabat Muslim lakukan adalah dengan wirid ratibul attas. Amalkan wirid ini dengan istiqomah dan segala dosa-dosa Sahabat Muslim baik disengaja atau tidak, akan mendapat ampunan dari Allah SWT.


  1. Terlindungi Dari Sihir dan Santet

Sesungguhnya sihir dan santet adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena sama halnya dengan musyrik. Jika Sahabat Muslim ingin sekali terhindar dari perbuatan jahat orang-orang yang tidak menyukai Sahabat Muslim ini, maka amalan ratibul attas bisa membantu Sahabat Muslim.

Amalan ratibul attas yang istiqomah bisa membantu Sahabat Muslim terlindungi dari segala jenis kejahatan santet, sihir dan teluh.


  1. Dilindungi dari Segala Bahaya

Habib Husein bin Abdullah pernah bercerita, bahwasannya siapapun yang mau mengamalkan ratibul attas akan terhindar dari segala macam bahaya. Bahkan jikapun Sahabat Muslim akan terpatuk ular, Habib Husein mengatakan bahwa tidak ada masalah yang membahayakan keselamatan Sahabat Muslim.

Habib Husein juga bercerita bahwa pernah ada seorang pemuda yang hendak diserang oleh 15 pencuri, namun karena pemuda itu rajin mengamalkan ratibul attas, maka ia selamat dari 15 orang yang hendak membahayakan nyawanya.


  1. Dimudahkan Segala Urusannya di Dunia

Sayyidul Imam Isa bin Muhammad al-Habsyi pernah bercerita bahwasannya ratibul attas ini bisa memudahkan urusan atau masalah di dunia. Isa bin Muhammad al-Habsyi berkata bahwasannya, suatu ketika ada seseorang yang berkunjung ke Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Attas dan menceritakan masalah hidupnya.

Orang tersebut mempunyai masalah finansial dan terlilit banyak hutang. Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Attaspun memberikan saran kepada orang tersebut untuk mengamalkan ratibul attas dan di kemudian hari, orang tersebut dilapangkan rejekinya oleh Allah SWT.


Cara Mengamalkan Ratib Al-Attas

Bagi Sahabat Muslim yang ingin mendapatkan khasiat dari wirid ratibul attas, berikut adalah cara untuk mengamalkan wirid dari Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Attas :

  1. Dibaca setiap hari setelah sholat Isya kecuali saat bulan puasa ramadan. Khusus bulan ramadan, maka ratibul attas dibaca sebelum sholat Isya.
  2. Sahabat Muslim harus membaca di tempat yang sepi dan hening serta menghadap kiblat.
  3. Sangat disarankan untuk Sahabat Muslim agar berwudu terlebih dahulu sebelum membaca amalan wirid ini.
  4. Bacalah dengan suara pelan atau jika perlu dibaca dalam hati sebab Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Attas lebih menyukai jika wirid ini dibaca tanpa suara.

Sahabat Muslim yang ingin mendapatkan khasiat sebagaimana disebutkan di atas, pastikan untuk selalu istiqomah melafalkan wirid ratib al attas ini, ya!

Lihat Juga : Harga Ready Mix

4.8/5 - (165 votes)
Pemuda Muslim Yang Selalu Memperbaiki Hati dan Diri #Programmer #Blogger #Desainer